การบริการ
วัตถุประสงค์

1 มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและงานก่อสร้างอาคารสำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์และงานอาคารสูงของประเทศไทย
2 ดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
3 จัดหามาตรการด้านความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
4 สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ
      การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนั้นจำเป็นต้องอาศัย พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทฯ มีพนักงานและคนงานที่มีทักษะมากกว่า 600 คน เป็นวิศวกรและสถาปนิกที่มีคุณภาพมากกว่า 30 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนกฝึกอบรมที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและทักษะในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็นสายงานได้ดังนี้ :
1 งานก่อสร้างอาคารสำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์ และโรงงาน
2 งานก่อสร้างอาคารในภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น สำนักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม
3 งานด้านโครงสร้างเหล็ก
     ด้วยประสบการณ์ของทีมงานมากกว่า 30 ปี และผลงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จกว่า 20 โครงการ และผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา ห้างฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการตอบสนองตามความต้องการ ของลูกค้า ทั้งในภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ของไทย


 การบริการ
 การบริหารความเสี่ยง
 วิธีการก่อสร้าง
 หน้าหลัก


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การบริการ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Divaris Asia Pacific Co.,Ltd.
E-mail: support@dap.co.th