สาสน์จากประธานกรรมการบริหาร
       บริษัท ไดวาริส เอเชียแปซิฟิค จำกัด (Divaris Asia Pacific Company Limited ) ก่อตั้งเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2539 โดย ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล ในนาม บริษัท ไกรพรหมวิวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ รวมถึงอาคารคอนโดมิเนียมให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง บริษัทฯ จึงได้หาผู้ร่วมทุนใหม่ และได้ลงบันทึกข้อตกลงกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่คือ Consolidated Contractors Group ในประเทศกรีก ในปี 2543 ที่ ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล เคยปฏิบัติงานร่วมในตะวันออกกลาง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท คอนโซลิเดทเต็ด คอนแทรคเตอร์ จำกัด (CCC) โดยมีเป้าหมายเพื่อรับเหมาก่อสร้างงานในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากนโยบายบรรษัทธรรมมาภิบาลของ Consolidated Contractors Group จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทางบริษัทฯ จึงได้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน อาคารคลังสินค้า และได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่รับบริหารโครงการก่อสร้างให้กับกลุ่ม เบอร์จายา ประเทศมาเลเซีย ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไดวาริส เอเชียแปซิฟิค จำกัด หรือ DAP ในปลายปี 2546
      ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์ เคยผ่านงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจากในต่างประเทศ และในประเทศ เช่น ชิมิสึ ในญี่ปุ่น Alfred Wong Partnership ในสิงคโปร์ อารามโกในประเทศซาอุดิอาระเบีย อเมริกันออยล์ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจิบออยล์ในประเทศอิตาลี รวมถึงแมคโดนัลด์ และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในการบริหารและควบคุมโครงการของบริษัท ธนายง จำกัด(มหาชน) และบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเคยควบคุมอาคารสูงมากกว่ากว่า 50 อาคาร นอกจากนั้นยังมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและด้านโลจิสติกส์ มีบริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบอาคารคลังสินค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับประเทศและมีโรงงานผลิตระบบชั้นวางสินค้าและพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ โรงงานผลิตหน้ากากเครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้นยังมีกิจการให้บริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลมากกว่า 30 โรงพยาบาล และกิจการอื่นๆ อีกหลายกิจการ
       เนื่องจากบริษัทฯ ที่มีแนวคิดในการบริหารโดยใช้ศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงการนำระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการบริหารโครงการเพื่อลดต้นทุนก่อสร้าง การบริหารงาน ไม่ได้มุ่งหวังการค้าเป็นเพียงการสร้างกำไรเป็นหลัก หากแต่เป็นการรักษาระดับการให้บริหารลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด หรือกุมหัวใจของลูกค้า งานทุกโครงการที่ผ่านมา นอกจากจะบริหารธุรกิจโครงการโดยงานต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและปลอดภัยตามหลักการวิศวกรรม ยังรักษาเวลาในการบริหารงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด และงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนดไว้ มีการบริหารความเสี่ยงโครงการเต็มรูปแบบ บริษัทได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนากระบวนการโดยได้นำระบบ ISO9001-2008 การจัดการวิศวกรรมคุณค่า และโลจิสติกส์สำหรับการก่อสร้าง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี ให้กิจการสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผลในการบริหารโครงการ 


 
 สาส์นจากประธานกรรมการ
 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างองค์กร


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การบริการ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Divaris Asia Pacific Co.,Ltd.
E-mail: support@dap.co.th