ประวัติความเป็นมา
       บริษัท ไดวาริส เอเชียแปซิฟิค จำกัด (Divaris Asia Pacific Company Limited) ก่อตั้งเมื่อ 15กุมภาพันธ์ 2539 โดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล ในนาม บริษัท ไกรพรหมวิวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ รวมถึงอาคารคอนโดมิเนียมให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่กลุ่มบริษัทฯ เมื่อวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง บริษัทฯ จึงได้หาผู้ร่วมทุนใหม่ และได้ลงบันทึกข้อตกลงกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่คือ Consolidated Contractors Group ในประเทศกรีก ในปี 2543 ที่ ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล เคยปฏิบัติงานร่วมในตะวันออกกลาง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท คอนโซลิเดทเต็ด คอนแทรคเตอร์ จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อรับเหมาก่อสร้างงานในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากนโยบายบรรษัทธรรมมาภิบาลของ Consolidated Contractors Group จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทางบริษัทฯ จึงได้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน อาคารคลังสินค้า และได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่รับบริหารโครงการก่อสร้างให้กับกลุ่ม เบอร์จายา ประเทศมาเลเซีย ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไดวาริส เอเชียแปซิฟิค จำกัด หรือ DAP ในปลายปี 2546
จุดเด่นของบริษัทฯ
1. บริษัทรับงานน้อยโครงการจึงสามารถทุ่มเทให้งานแล้วเสร็จในแต่ละโครงการได้ตามเวลาที่กำหนด
2. ผู้บริหารและทีมงานวิศวกร / สถาปนิก รวมถึงพนักงานระดับช่างเทคนิค เอาใจใส่ใกล้ชิดงานทุกขั้นตอน ยึดมั่นความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่
3. ทีมงานบริหาร เป็นทีมงานวิศวกร/สถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพ ที่คลุกคลีอยู่ในวงการก่อสร้างอาคาร คลังสินค้าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด
4. ผู้บริหารมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับนินิบุคคลอาคารชุด รวมถึงมีสายสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี
5. มีระบบจัดการความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง พร้อมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีใบอนุญาต เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต พนักงานทุกคนอยู่ในระบบประกันสังคม รวมถึงในทุกโครงการมีการทำประกันภัยแบบครอบคลุมทุกเรื่อง(All Risks)
6. บริษัทมีระบบควบคุมคุณภาพ มีรายการตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนางานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องมีรายการตรวจสอบคุณภาพงานทุกหมวดงาน (Quality Control Check-lists) และมีขั้นตอนการตรวจสอบงานอีกครั้ง (Double check) โดยสถาปนิก/วิศวกรโครงการ โดยการดำเนินเป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001-2008
7. บริษัทบริหารโดยระบบจ้างคนงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาช่วง และใช้แรงงานไทย 100% จึงไม่เสี่ยงด้านบริษัทบริหารโดยระบบจ้างคนงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาช่วง และใช้แรงงานไทย 100% จึงไม่เสี่ยงด้าน
8. การตรวจสอบงานแต่ละขั้นตอนที่ดีทำให้การบริการซ่อมงานหลังส่งมอบงาน เนื่องจากมีความเสียหายน้อย มาก (Zero Defects) และนอกจากนั้นห้าง ฯ ยังมีบริษัทในเครือที่ให้บริการบำรุงระบบต่างๆ ในอาคาร
9. ห้างฯ มั่นใจว่าสามารถส่งมอบงานก่อนกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
     

 
 สาส์นจากประธานกรรมการ
 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างองค์กร


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การบริการ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Divaris Asia Pacific Co.,Ltd.
E-mail: support@dap.co.th